Home page


 

Instalatérské a topenářské práce

Předmětem činnosti jsou kompletní dodávky či rekonstrukce:
Opravy a běžnou údržbu vody, topení, plynu, kanalizace a elektrických rozvodů
Rekonstrukce uhelných a výstavba plynových kotelen
Rozvodů vody, kanalizace a požárních rozvodů
Rozvodů plynu a plynových přípojek
Rozvodů ústředního vytápění
Měření a regulace ÚTSpolečnost BT-VUSTE má ke všem nabízeným činnostem oprávnění, montážní a servisní práce provádí vlastními pracovníky, kteří splňují požadovanou kvalifikaci a účastní se pravidelného přezkoušení v oboru. Středisko je vybaveno špičkovou technikou pro topenářsko-instalatérské práce, operativní spojovou technikou. Pro případ havárie je plně soběstačné z hlediska dopravy. V oblasti Prahy zajišťuje servisní a poruchovou službu. Na všechna dodávaná zařízení má příslušné atesty a s dodavateli materiálu uzavřeny smlouvy o dodávkách včetně garancí.

kontakt:

Jaroslav Cochlár
tel.: +420 602 691 547