Home page


 

Rozvody vody, kanalizace a požární rozvody

Provedení:

- teplá a studená voda Hostalen PPR, izolace Mirelon
- ležaté rozvody umístěny do plastových koryt nebo pozink žlábků
- kovové kulové uzávěry na jednotlivých stoupacích a odbočovacích
  &nbsprozvodech
- spoje kov-plast provedeny z galvanických zástřiků
- souběžně s rozvody vody je veden vodič ochranného pospojení
   (dle platné ČSN ), který je připojen k nulovému vodiči rozvodnici,
  &nbspk přívodnímu potrubí vody a plynu a ke stávajícím vodičům
  &nbspochranného pospojení všech koupelen
- revize elektro se zaměřením na ochranné pospojení
- požární rozvod z ocelových pozinkovaných trubek
- rozvody kanalizace z PP - HT a PVC

Součástí rozvodů je i vypracování projektové dokumentace a zakreslení skutečného provedení po ukončení akce.

ZPĚT