Home page


 

Opravy a běžná údržba

BT-VUSTE spol. s r.o. Vám zajistí celou řadu havarijních oprav, servisu a údržby rozvodů teplé a studené vody, tepla, plynu, elektroinstalací v bytech, společných prostorách a nebytových prostorách.

a) U studené vody od domovního vodoměru až po výtokové baterie. U teplé vody od vstupu do objektu (hl.uzávěru) až po výtokové baterie včetně cirkulace.
b) U tepla od vstupu do objektu, případně od objektového měření spotřeby tepla až po tělesa ÚT.
c) U plynu od vstupu do objektu - HUP až k napojení na bytové rozvody.
d) U elektroinstalace rozvody silnoproud ( 400/250V ) ve společných prostorách bytových objektů.


Dále zajistíme:

1. Pravidelný servis pro zajištění optimální funkce chodu sekundárních okruhů výměníkových stanic a kotelen (mimo zařízení vyžadující účast výrobce, nebo dodavatele vstupní energie).
2. Provedení dalších odborných prací (sklenář, zámečník, malíř, zedník) v době maximálně do 5-ti dnů od obdržení faxové objednávky na danou činnost.

ZPĚT