Home page


 

Nabízíme Vám výhodné podmínky pro zajištění dodávky tepla a teplé užitkové vody ve Vašem objektu.

Pomocí naší firmy můžete za minimální náklady získat moderní, účinný a ekologicky nezávadný tepelný zdroj plynovou kotelnu, kterou Vám převážně za naše prostředky vybudujeme a zajistíme od projektové dokumentace, přes získání palivové základny, stavebního povolení až po kolaudaci zdroje.

V čem je pro nás výhodné investovat do Vašeho domu.
- BT-VUSTE na základě Smlouvy bude provozovat kotelnu ve vlastni režii, spočívající v zajištění obsluhy, servisu, údržby a oprav technologického zařízeni po dobu 15ti let.
- BT-VUSTE v kalkulaci ceny tepla bude mít po tuto dobu zajištěné odpisy zařízení a minimální kalkulovaný zisk.


Co bude po ukončení Smlouvy:
- BT-VUSTE po uplynut15ti let provozu předá majiteli strojní vybavení kotelny za zůstatkovou cenu.
- BT-VUSTE po dohodě s majitelem může i nadále zajišťovat provoz kotelny po předložení nové kalkulace ceny tepla.
- BT-VUSTE za předpokladu, že se majitel rozhodne modernizovat zařízení kotelny, buď tuto modernizaci zajistí, nebo na vlastní náklady stávající zařízení demontuje a odveze.


Vaše výhody spočívají v tom, že:
- dožívající stávající systémy kotelen na pevná paliva Vás co nejdříve donutí plynofikovat svůj tepelný zdroj a to (pokud nepřijmete naši nabídku) za Vaše hotové peníze
- v době tlaku na ekologii životního prostředí se zbavíte poplatků za emise, měření emisních limitů a ostatních nepříjemností při spadu škodlivin
- po dobu minimálně 15ti let nebudete mít starost s provozem technologického zařízení kotelny


Co bude zahrnuto v ceně tepla:
Splátky za dodávku tepla se budou dělit na:
- základní, vycházející z investičních nákladů a spojené s údržbou kotelny
- spotřební, závislé na vstupech médií plyn, elektrické energie, vody a spojené s objemem dodaného tepla


Jaký bude Váš finanční vklad:
- před realizací uhradíte projekt plynofikace, který při uskutečněné realizaci Vám bude naší firmou vrácen a zahrnut do ceny dodávky
- v průběhu realizace kotelny uhradíte pouze stavební náklady, které nelze zahrnout do odpisů na dobu 15ti let dle zákona 586/92 sb. jako strojní zařízení dle skupiny 3.odpisové sazby, ale jako zhodnocení domu do skupiny 4 téhož zákona


Současně s nabídkou plynofikace Vaší kotelny si Vám dovolujeme nabídnout:

Dodávku, montáž, záruční a pozáruční servis měřící a regulační techniky včetně odečtů spotřeby a provedení rozúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu.

Ceny paliv a energií při poklesu státních dotací na teplo vyvinou u nájemců tlak na majitele objektů k účtováni pouze jimi spotřebované tepelné energie.

Nemáte-li dostatečný přísun finančních prostředků na okamžitou instalaci měřící a regulační techniky, můžeme pro Vás zajistit dodávku naším úvěrováním po dobu tří let.

Náklady ve smyslu platných vyhlášek lze účtovat do nájmu nájemníků, jako nadstandardní vybavení.


NAHORU