Home page


 

Odečty bytových měřidel
(vodoměrů, indikátorů topných nákladů, měřičů tepla - kalorimetrů)

Rozúčtování nákladů na výtápění, teplou a studenou vodu
mezi konečné spotřebitele

- provádíme rozúčtování nákladů na teplo a vodu mezi konečné spotřebitele v souladu s platnou legislativou
- vlastní certifikovaný software umožňuje nastavení parametrů výpočtu jak dle doporučené legislativy, tak podle přání zákazníka
- jsme schopni zohlednit nejrůznější kritéria jako je poloha bytu, místnosti, velikost nebo výkon radiátoru, operativně je možné měnit poměr jednotlivých složek a kritérií dle konkrétního požadavku zákazníka a vlastností nemovitosti
- odečty měřící techniky v bytech jsou prováděny pečlivě vybíranými a proškolenými spolupracovníky v termínech stanovených po dohodě se zákazníkem
- zpracováváme i data dodaná zákazníkem
- po předání rozúčtování provádíme konzultace se zákazníky a konečnými spotřebiteli
- sledujeme lhůty pro ověřování a výměny bytových měřidel dle platných norem a tuto údržbu také zajišťujeme v termínech, které nejlépe zákazníkovi vyhovují

Rozúčtování nákladů pro konečné spotřebitele je logické, přehledné a obsahuje veškeré údaje potřebné pro kontrolu zákazníkem.

Na základě dlouhodobého zpracování údajů provádíme rozbor nákladů za účelem provedení úsporných opatření v oblasti energií.

Rozúčtování nákladů a odečty provádíme i pro zákazníky s již nainstalovanými měřidly jiných výrobců a dodavatelů.

Na přání provádíme rozbor rentability jednotlivých druhů měřící techniky, tak aby nejlépe vyhovoval podmínkám a možnostem zákazníka.

kontakty:

nabídky, smlouvy

Michal Kovář -
jednatel společnosti
mobil: +420 606 751 960
kovar

odečty měřidel a rozúčtování nákladů

Markéta Kofroňová - technik střediska

mobil: +420 602 494 914
kofronova
Tereza Horská - technik střediska
mobil: +420 602 691 548
horska
NAHORU