Home page


 

Účetnictví a ekonomické poradenství

Komplexně zajišuje účetnictví dceřinných společností a společností v nichž má BT-VUSTE spol. s r.o. podíl, včetně výkaznictví a zpracování daňových přiznání. Zpracovává účetnictví pro externí odběratele a dle potřeb vykonává ekonomické poradenství.

Zpracováváme:
1. Účetní evidenci podvojného účetnictví včetně měsíčních a ročních uzávěrek v souladu s obecně závaznými předpisy.
2. Daňová přiznání k DPH, k dani silniční a k dani z příjmu právnických osob včetně výkazů.
3. Vedení mzdové a osobní agendy. - Odvody pojištění a daní.

Cena za zpracovanou položku 25,- Kč
Cena za osobu 350,- Kč
nad 25 osob cena dohodou

kontakt:
vedoucí střediska - Zdeňka Vondrášková
tel.: +420 602 196 678
vondraskova